Brainspotting

Wat is Brainspotting?
Ingrijpende gebeurtenissen en ervaringen van stress en trauma (onveiligheid) die je in je leven opdoet, worden vaak onbewust opgeslagen in de automatische systemen van het brein en het lichaam. Spanning, woede, angst en verdriet kunnen als ‘verborgen emotionele ladingen’ het autonome zenuwstelsel ontregelen. Dit uit zich in allerlei psychische en lichamelijke klachten zoals spanning, angst, aanhoudende lichamelijke (pijn)klachten, burn-out en slaapproblemen.

Brainspotting is een krachtige, effectieve en lichaamsgerichte behandelwijze die ons in staat stelt om opgeslagen emotionele en lichamelijke ‘lading’ op te sporen en te verwerken. Brainspotting werkt via het autonome zenuwstelsel onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren (limbisch systeem = emotiebrein) én het lichaam zonder dat het nodig is om over jouw problemen te praten of jouw ervaringen te analyseren. Door een veilige sfeer van betrokkenheid en verbinding kunnen er tijdens het brainspotten nieuwe ervaringen van veiligheid worden beleeft. Alleen in een toestand van veiligheid en verbondenheid is verwerking mogelijk, en kan het ontregelde autonome zenuwstelsel worden hersteld.

Brainspotting werd in 2003 bij toeval ontdekt door de Amerikaan David Grand (psychotherapeut) tijdens het uitvoeren van een EMDR-sessie. Inmiddels zijn er over de hele wereld meer dan 13.000 Brainspottherapeuten actief.

De werkwijze bij Brainspotting in het kort
Je roept bij jezelf een gebeurtenis of een thema op waar je aan wilt werken en je richt je op het bijbehorende gevoel in jouw lichaam. Door te kijken naar het puntje van een pointer (aanwijsstok) houdt je de ogen op een specifiek punt (Brainspot) gericht terwijl je naar bilaterale muziek luistert. In aanwezigheid van mij als therapeut, volg je de gevoelens in je lichaam en je ondergaat een diepgaand verwerkingsproces dat jouw brein zelf op gang brengt.

Wat is een Brainspot?
Een Brainspot is een oogpositie die verbonden is aan de emotionele activatie van een gevoelsmatig beladen thema in het brein. Als iemand over iets praat, of over iets voelt, kijkt diegene naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in het brein gestimuleerd. Hierdoor komt opgeslagen en onverwerkte informatie beschikbaar. In de veilige aanwezigheid van de therapeut kan er een diepgaand, integrerend en helend proces in de hersenen én in het lichaam plaatsvinden.

Kenmerken van Brainspotting:

  • Is effectief op een breed scala van aandoeningen op lichamelijk als psychisch gebied;
  • Heeft een diep bereik in de bewuste én onderbewuste gebieden van de hersenen;
  • Het is niet nodig om een specifieke herinnering te hebben of om de herkomst van jouw gevoel of emoties te weten;
  • Legt de nadruk op de werking van autonoom zenuwstelsel en minder op cognitie (denken) en verbale vermogens (praten);
  • Helpt om andere gevoelens en gedachten toe te laten waardoor de eigenwaarde wordt vergroot;
  • Leidt tot blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en prestaties.

Ik ben aangesloten bij Brainspotting Nederland.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, neem gerust contact op.