Vergoeding

Vergoeding
De psychosomatische behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor oefentherapie/fysiotherapie. Er wordt géén aanspraak gemaakt op het eigen risico.
Bekijk een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

Contracten met zorgverzekeraars

In 2024 heeft Praktijk Psychosomatiek één contract met:

  • CZ: CZ, CZ-direct, OHRA, Just, Nationale Nederlanden

Gecontracteerde zorg 
Indien je een aanvullende zorgverzekering hebt bij een zorgverzekeraar waar ik een contract mee heb afgesloten, betekent dit voor jou als cliënt dat de behandeling rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar wordt ingediend. Het aantal behandelingen psychosomatische oefentherapie, waarvoor je aanvullend verzekerd bent, wordt bij gecontracteerde zorg 100% vergoed. De vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is gebaseerd op een korte behandelduur van 30 minuten.

Niet-gecontracteerde zorg
Indien je een aanvullende verzekering hebt bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb afgesloten, betekent dit voor jou als cliënt dat ik je een behandeling kan geven met een behandelduur van 45 minuten. Deze behandeling kan niet rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar ingediend kan worden. Je ontvangt aan het einde van de maand van mij een factuur die je vervolgens zelf kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar. Bij niet-gecontracteerde zorg vergoedt de zorgverzekeraar slechts een deel. De hoogte van de vergoeding per behandeling is afhankelijk van jouw zorgpolis én van jouw zorgverzekeraar.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden bij niet-gecontracteerde zorg 75% van het gecontracteerde tarief (gebaseerd op 30 min). Deze vergoeding ligt tussen de €22,00 en €39,00 per behandeling. Voor een behandeling bij Praktijk Psychosomatiek van 45 minuten betaal je dan zelf  €26,00 (meeste zorgverzekeraars) tot €43,00 per sessie. Bij een restitutiepolis (vrije zorgkeuze) is de vergoeding per behandeling bij veel zorgverzekeraars een stuk hoger.

Ik raad je aan om jouw zorgpolis en polisvoorwaarden bij niet-gecontracteerde psychosomatische oefentherapie goed na te kijken. Je kunt ook bij jouw zorgverzekeraar informeren naar de hoogte van de vergoeding per behandeling bij niet-gecontracteerde psychosomatische oefentherapie. Je kunt er dan bij vermelden dat het gaat om prestatiecode 2600 (=zitting psychosomatische oefentherapie) en AGB-praktijkcode 07007600.

Waarom geen contracten
Bij gecontracteerde zorg bepaalt de zorgverzekeraar de tarieven van de zorgverlener. Deze tarieven zijn gebaseerd op een korte behandeltijd van 25-30 minuten die bij de reguliere oefentherapie en fysiotherapie gebruikelijk is. In het gespecialiseerde vakgebied van de psychosomatische therapie (en eventuele traumaverwerking) is de problematiek meer complex. De behandeling daarvan vereist meer aandacht, meer uitleg en meer diepgang bij het signaleren van onderliggende patronen. In mijn werk vind ik het leveren van kwaliteit en zorgvuldigheid naar de cliënt toe bijzonder belangrijk. Daarom beschouw ik een minimale behandeltijd van 45 minuten per sessie als noodzakelijk.

Tarieven
Onderstaande tarieven gelden in de situaties waarin:

  • ik geen contract heb met jouw zorgverzekeraar (je krijgt een deel terug vanuit jouw aanvullende verzekering);
  • het maximum aantal behandelingen uit jouw aanvullende verzekering is bereikt;
  • jij alleen een basisverzekering hebt.


Tarieven 2024:

Behandeling 45 minuten € 65,00

Intake 45 minuten € 75,00

Verzuimtarief € 65,00
Gemaakte afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. 

Bekijk de betalingsvoorwaarden.


Afspraken afzeggen
Je kunt jouw afspraak 24 uur van te voren afzeggen of verplaatsen. Gemaakte afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval van overmacht. Een afspraak op maandag dient uiterlijk op de daaraan voorafgaande vrijdag vóór 18.00 uur te worden afgezegd.

Tegemoetkoming door werkgever
Heb je een werkgever?
Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet (wetgeving die de werkgever verplicht zorg te dragen voor preventie en re-integratie bij ziekte) zullen veel werkgevers beschikken over een budget voor preventie en behandeling van werk gerelateerde klachten. Mogelijk is een tegemoetkoming in de behandelingskosten door je werkgever bespreekbaar.

Heb je een vraag over de vergoeding, neem dan gerust contact met mij op.