Stress en spanning

Stress en spanning
Stress en spanning hoort bij het leven. Je hebt het nodig om goed te kunnen presteren, jezelf te motiveren en het beste uit jezelf te halen. Stress en spanning brengt je lichaam in staat van paraatheid. Je hartslag versnelt, je spieren spannen zich en je ademhaling wordt sneller en dieper. Stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren of geconcentreerd kunt werken aan een lastige klus. Zodra de klus klaar is, herstellen lichaam en geest zich snel. Stress wordt ongezond wanneer je langdurig onder spanning staat. Fysiek en mentaal krijg je dan onvoldoende tijd om te herstellen. Hierdoor kan het autonome zenuwstelsel (brein en lichaam) ‘ontregeld’ of ‘overprikkeld’ raken, waardoor er lichamelijke en psychische klachten ontstaan.

Factoren die stress en spanning uitlokken en in stand houden

  • Belastende factoren in het werk zijn bijvoorbeeld: hoge werkdruk, baanonzekerheid, saai en onbevredigend werk, conflicten op het werk, weinig steun van leidinggevenden en/of collega’s, reorganisatie, ontslag, pensionering.
  • Belastende omstandigheden in de privésituatie zijn bijvoorbeeld: scheiding/uit elkaar gaan, overlijden, geboorte, ziekte, mantelzorg, verhuizing, financiën, studie, conflicten in relaties, social media, toekomst.
  • Persoonlijke factoren:
    De manier waarop je tegen een klacht aankijkt of hoe je met problemen en emoties omgaat, kan een belangrijke rol spelen in het ontstaan of in stand houden van stressklachten. Persoonlijke patronen kunnen je kwetsbaar maken voor stress en spanning. Hierbij kun je denken aan: perfectionisme, een lage zelfwaardering, het binnen houden van emoties, over je eigen grenzen (laten) gaan, jezelf aanpassen aan de ander, de ander pleasen, je te verantwoordelijk voelen, controle willen houden, overbezorgd zijn, bevestiging zoeken etc. Persoonlijke patronen kunnen verband houden met ingrijpende gebeurtenissen die je eerder in je leven hebt opgedaan.

Lichamelijke symptomen
Aanhoudende (chronische) klachten zoals onrust, gespannen en/of pijnlijke spieren, vermoeidheid, spanningshoofdpijn, ademhalingsklachten, druk op de borst, hartkloppingen, duizeligheid, slaapproblemen, maag- en darmklachten en verminderde weerstand.

Psychische symptomen
Gejaagdheid, piekeren, angst, verminderde concentratie, prikkelbaarheid, irritatie, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen, snel emotioneel, somberheid, lusteloosheid, desinteresse, vergeetachtigheid, niet meer kunnen genieten, besluiteloosheid.

Gedragsmatige symptomen van stress
Over eigen grenzen (laten) gaan, minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, minder motivatie, conflicten, woede-uitbarstingen, huilbuien, confrontaties uit de weg gaan, vermijden van sociale contacten of situaties.

 

De behandeling van stress en spanning:
De klachten bij stress en spanning zijn psychosomatische klachten.
Bekijk waar de behandeling uit bestaat.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, neem gerust contact op.