Stress en spanning

Stress en spanning hoort bij het leven. Je hebt het nodig om goed te kunnen presteren, jezelf te motiveren en het beste uit jezelf te halen. Stress en spanning brengt je lichaam in staat van paraatheid. Je hartslag versnelt, je spieren spannen zich en je ademhaling wordt sneller en dieper. Stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren of geconcentreerd kunt werken aan een lastige klus. Zodra de klus klaar is, herstellen lichaam en geest zich snel. Stress wordt ongezond wanneer je langdurig onder spanning staat. Fysiek en mentaal krijg je dan onvoldoende tijd om te herstellen. Hierdoor kunnen de functies van de hersenen ‘ontregeld raken’, waardoor er lichamelijke en psychische klachten ontstaan.

Factoren die stress en spanning uitlokken.

Stress en spanning ontstaan vaak door belastende factoren in de werk/privésituatie. Daarnaast spelen ook persoonlijke factoren een belangrijke rol.

  • Belastende factoren in het werk zijn bijvoorbeeld: hoge werkdruk, baanonzekerheid, saai en onbevredigend werk, conflicten op het werk, weinig steun van leidinggevenden en/of collega’s.
  • Belastende omstandigheden in de privésituatie zijn bijvoorbeeld: scheiding/uit elkaar gaan, overlijden, ziekte, mantelzorg, geboorte, verhuizing.
  • Persoonlijke factoren:
    De manier waarop je tegen een klacht aankijkt of hoe je met problemen en emoties omgaat, kan een belangrijke rol spelen in het ontstaan van stressklachten. Aangeleerde karaktereigenschappen en gedragspatronen kunnen je kwetsbaar maken voor stress en spanning. Hierbij kun je denken aan: perfectionisme, een lage zelfwaardering, het binnen houden van emoties, over je eigen grenzen (laten) gaan, jezelf aanpassen aan de ander, de ander pleasen, je te verantwoordelijk voelen, controle willen houden, overbezorgd zijn, bevestiging zoeken etc.

Het niet uiten van bepaalde emoties, veroorzaakt veel stress en spanning. Emoties die je nog niet verwerkt hebt (vaak onbewust) kunnen je hersenen en de functies ervan ontregelen waardoor je stress- en spanningsklachten (psychosomatische klachten) ervaart.

Lichamelijke symptomen van stress
Aanhoudende (chronische) klachten zoals vermoeidheid, slaapproblemen, gespannen en/of pijnlijke spieren, spanningshoofdpijn, benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen, duizeligheid, buikklachten en verminderde weerstand.
SOLK-klachten: lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een lichamelijke oorzaak.

Psychische symptomen van stress
Onrustig gevoel, gejaagdheid, verminderde concentratie, piekeren, angst, prikkelbaarheid, irritatie, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen, somberheid, lusteloosheid, desinteresse, vergeetachtigheid, besluiteloosheid.

Gedragsmatige symptomen van stress
Over eigen grenzen (laten) gaan, minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, minder motivatie, conflicten, woede-uitbarstingen, huilbuien, confrontaties uit de weg gaan, vermijden van sociale contacten.

De behandeling van stress en spanning:
De klachten bij stress en spanning zijn psychosomatische klachten. In de behandeling krijg je uitleg over de werking van de hersenen en het zenuwstel bij stress en spanning. Er wordt in kaart gebracht wat de klachten veroorzaakt, hoe je de klachten ervaart en hoe je hiermee omgaat. Je leert hoe lichaam (voelen) en geest (denken) samenwerken. Een combinatie van fysieke en mentale oefeningen worden afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Je leert je klachten te begrijpen en je ontwikkelt vaardigheden om de klachten effectief aan te pakken.

Bekijk waar de behandeling uit bestaat.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, neem gerust contact op.