Praktijkinformatie

Zonder verwijzing
Je kunt rechtstreeks contact opnemen voor het maken van een afspraak. Een verwijzing is niet noodzakelijk. Behandelingen aan huis moeten wel geïndiceerd worden door de huisarts of specialist.

Contracten met zorgverzekeraars
Ik heb in 2023 met een contract met:

  • Achmea: Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, Pro life, ZieZo
  • CZ: CZ, CZ-direct, OHRA, Just, Nationale Nederlanden
  • Zorg en Zekerheid

Bekijk de Vergoeding voor meer informatie.

Kwaliteit
Ik ben lid van de beroepsvereniging VvOCM.
Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit houdt in dat ik voldoe aan de opleidingseisen van de Wet Big (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) en aan de huidige kwaliteitseisen van de beroepsvereniging VvOCM.

Ik ben een geregistreerd psychosomatisch therapeut. Dit houdt in dat ik na de HBO-opleiding oefentherapie Mensendieck een uitgebreide post HBO-opleiding Psychosomatiek heb gevolgd. De psychosomatische therapie is als specialisatie erkend door de beroepsvereniging VvOCM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De kwaliteit van de psychosomatische zorg in de praktijk houd ik op peil door middel van:

Qualiview
Ik ben benieuwd naar jouw ervaring met de praktijk.
Na het behandeltraject word je daarom uitgenodigd voor een patiënt-ervaringsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Qualiview. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem.

Klachten
Wanneer je niet tevreden bent over mij of de behandeling, kun je dat altijd met mij bespreken. Ik zal jouw klacht serieus nemen en we zullen samen proberen een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken dan kun je, indien je dat wenst, gebruik maken van het Klachtenloket Paramedici.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, neem gerust contact op.