Voor wie

Bij deze klachten kan psychosomatische therapie zinvol zijn.

Lichamelijke symptomen
Aanhoudende (chronische) klachten zoals vermoeidheid, slaapproblemen, gespannen en/of pijnlijke spieren, spanningshoofdpijn, benauwdheid, druk op de borst,  hartkloppingen, duizeligheid, buikklachten en verminderde weerstand.
SOLK-klachten: lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een lichamelijke oorzaak.

Psychische symptomen
Onrustig gevoel, gejaagdheid, verminderde concentratie, piekeren, angst, prikkelbaarheid, irritatie, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen, somberheid, lusteloosheid, desinteresse, vergeetachtigheid, besluiteloosheid.

Gedragsmatige symptomen
Over eigen grenzen (laten) gaan, minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, minder motivatie, conflicten, woede-uitbarstingen, huilbuien, confrontaties uit de weg gaan, vermijden van sociale contacten.